icon

Een zeer compleet en goed leesbaar raster met cartografische functionaliteiten.

Afin-A is een softwaretoepassing met als belangrijkste functie de analyse van de rekeningen van niet-financiële Belgische ondernemingen mogelijk te maken.

Zie scherm
icon

Analyseren van de rekeningen van Belgische ondernemingen, opvolgen en anticiperen op gebeurtenissen.

Afin-A is eveneens een waarschuwings- en monitoringstool, uitgerust met objectieve elementen, dat de mogelijkheid biedt om economische, financiële en sociale verslagen verstaanbaar te maken op basis van de belangrijkste informatie vergaard uit de analyse van de jaarrekeningen.

Zie scherm
icon

Visualisering en analyse van collectieve arbeidsovereenkomsten

Afin-A stelt een databank ter beschikking met de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) gesloten in het Paritair Comité waartoe u behoort, de barema’s, de sociale voordelen.

Zie scherm

Toepassing
Sterke punten

Innovatie

Afin-A biedt een schema aan dat fundamenteel verschillend is van de klassieke kapitaal-economie visie die vandaag de dag bij alle actoren in en rond ondernemingen aanwezig is.

Snelheid

Afin-A beschikt over informatiebronnen die aan de gebruikers van de toepassing de mogelijkheid bieden om sneller economische, financiële en sociale gegevens te verkrijgen.

Betrouwbaarheid

Afin-A is de vrucht van een team van experten uit de arbeidsmarkt die gebruik maken van authentieke bronnen en technologie die voldoet aan uw verwachtingen.

DE TOEPASSING AFIN-A BEANTWOORDT AAN DE NODEN VAN...

Instellingen, Administraties & Organisaties

  • Studiecentra van politieke partijen
  • Overheidsinstellingen, ministeries
  • Beheerscomités
  • Gemeenten, Provincies, Gewesten
  • Invests
  • NGO’s

Media & Cultuur

  • Audio – Audiovisuele – Internet – Geschreven Media
  • Academische wereld

Voorstelling
De vzw Afin-A

De vzw AFIN-A heeft als doelstelling de arbeidswereld te bestuderen, zowel in de publieke als de private sector, met inbegrip van de associatieve, politieke en parastatale wereld, door het ontwikkelen van een essentieel socio-economische, juridische en milieubewuste analyse.

De vzw AFIN-A heeft eveneens als doel het fundamentele onderzoek dat in deze domeinen wordt toegepast te bevorderen.

Tot slot wil de vzw AFIN-A de reflectie en uitwerking van de analyses bevorderen die voornamelijk gericht zijn op de arbeidswereld, teneinde de kwaliteit van de informatie inzake arbeidsrelaties te verbeteren die aan de actoren van het economische en sociale leven ter beschikking wordt gesteld.

Ons contacteren

3 diensten

Bijkomende expertise

De vzw Afin-A stelt aan haar cliënteel haar expertise ter beschikking, teneinde alle economische, financiële en sociale interpretaties te verbeteren.

Wetenschappelijke studie

De vzw Afin-A neemt deel aan het opstellen van publieke of private wetenschappelijke studies die zorgen voor een heldere kijk op de arbeidswereld.

Raadgeving

De vzw Afin-A verschaft aan haar partners een waaier aan strategische, budgettaire en ramingsadviezen.

Ze gebruiken Afin-A
Martine Durez

Past CFO en voorzitter van de RvB van bpost

De bedenkers en ontwikkelaars van Afin-A wilden een toegankelijk, gebruiksvriendelijk en uiterst professioneel hulpmiddel creëren dat aan alle geïnteresseerden geactualiseerde, onbetwiste en onweerlegbare economische informatie verschaft, en vooral informatie die aan de hand van pertinente vergelijkingen in perspectief kan worden geplaatst en geanalyseerd kan worden.

Hun uitdaging en hun wens was te zorgen voor een volledigere, constructievere en evenwichtigere sociale dialoog. Het huidige programma voldoet volledig aan deze doelstelling.
Ik moet toegeven dat ik veel bewondering heb voor deze progressieve, gewaagde en proactieve werkwijze, die de sociale consensus over gedeelde informatie tracht te baseren.
Robert Plasman

Professor economie aan de Université Libre de Bruxelles (DULBEA)

Waarom zou de economische en financiële analyse het voorrecht blijven van grote consultancy bedrijven, van onderzoekscentra, zowel privaat, publiek als academisch? Wanneer vandaag de dag een onderneming met een herstructurering begint, wanneer sociale onderhandelingen worden voorbereid, of simpelweg wanneer de economische of financiële situatie van de onderneming of de sector wordt besproken, is het noodzakelijk dat alle actoren hun analyse kunnen voorleggen, zich baserend op onweerlegbare, met zorg behandelde wetenschappelijke gegevens.

Afin-A is de toepassing die dat toelaat, door het combineren van data-analyse en het opstellen van analyseverslagen op verschillende niveaus, en dit alles in een zeer soepele en gebruiksvriendelijke omgeving.

Het Wetenschappelijk Comité, samengesteld uit academische specialisten die gerenommeerd zijn binnen hun vakgebied, is niet enkel een garantie voor de kwaliteit van de toepassing, maar neemt ook deel aan zijn ontwikkeling, door middel van suggesties en het gebruik van Afin-A in haar onderzoeken.